TANEČNÍ SOUTĚŽE 

11.04.2022

TANEČNÍ SOUTĚŽE - VŠEOBECNÉ POKYNY

V rámci soutěžní sezóny se TS NEON účastní několika soutěží, ať už postupových nebo pohárových. Doprava je zpravidla společná autobusem - žádáme všechny rodiče, aby dopravu autobusem respektovali, alespoň v rámci cesty na soutěž (viz níže). Pouze MINI BABY se na soutěže dopravují sami, a to z důvodu nízkého věku a potřeby rozsáhlejšího dohledu nad dětmi.

Je dobré, když rodiče přijedou na soutěže fandit - v podrobných pokynech k jednotlivým soutěžím je i čas soutěžního vystoupení (tanečníci jedou na soutěž s časovým předstihem) a cena vstupenek. Po vystoupení a popř. po vyhlášení výsledků si rodiče mohou dítě přímo na soutěži - pokud se jí jako diváci zúčastní - vyzvednout.

Na soutěž si vždy tanečníci berou - KOMPLETNÍ kostým, pití, jídlo dle délky soutěže, popř. kapesné, peníze na startovné a dopravné. I když si dítě budou rodiče na soutěži vyzvedávat, platí celé dopravné, jelikož cena autobusu je rozpočítána na všechny tanečníky stejnou měrou. 

Je předpoklad, že soutěží se vždy zúčastní VŠICHNI tanečníci - přehled soutěží je znám již od začátku ledna. Z účasti na soutěži tedy omlouvá pouze nemoc nebo vážné rodinné důvody - v choreografii chybí každé dítě, které na soutěží není! Nemocného tanečníka, který se soutěže nezúčastní hlásí rodiče Lucii formou SMS na číslo 739 046 252. .