Tréninky od 24. 5. - informace

21.05.2021

Od pondělí 24. 5. probíhají tréninky v Tanečním studiu Neon! Tréninky budou 1 x týdně, a to z důvodu omezených personálních možností. Tréninky se budou konat do 25. 6. 2021. 

Rozpis tréninků: 

PONDĚLÍ - DVK 1. skupina - 17.00 - 18.30, JVK 2. skupina - 17.00 - 18.30, SVK 18.30 - 20.00

STŘEDA - DVK 2. skupina - 16.00 - 17.30

PÁTEK - MINI KIDS - 15.00 - 16.00, MINI BABY - 16.00 - 17.00, JVK 1. skupina 17.00 - 18.30 a HVK 18.30 - 20.00

-----

DVK 1. skupina - Veronika B, Ester B, Marie G, Nela Ch, Robin J, Rebeka J, Karolína J, Nikola K,  Dominika M, Jan M, Nikola P, Stela P, Ema S, Viktorie V, Anna V 

DVK 2. skupina - Stela B, Viktorie B, Adéla H, Adéla Ch, Nikola Ch, Denisa K, Adéla K, Eliška L, Karolína K, Tereza P, Markéta S, Julie Š, Sofie T, Kateřina V, Johana V, Kristián V, Adéla V, Agáta V

JVK 1. skupina - Natálie B, Denisa F, Monika G, Natálie H, Tomáš H, Aneta K, Dorota S, Kristýna S, Karolína S, Natálie T, Jakub T, Iva T

JVK 2. skupina - Vanessa D, Irena H, Eliška H, Veronika H, Sára K, Martina L, Tereza L, Vanesa N, Karolína N, Jasmína P, Natálie V

-----

Jelikož se jedná o aktivitu, které se účastní více jak 10 lidí včetně trenéra, tak je nutné dodržovat následující podmínky:
  • Ochrana dýchacích cest - do 15 let se zdravotnickou rouškou nebo respirátorem, nad 15 let s respirátorem. Roušky a respirátory se používají ve společných prostorech Tanečního studia, kde kroužek probíhá. Nebudou se používat při pohybových aktivitách a v době nezbytné na konzumaci jídla a pití. 
  • Dle nařízení MŠMT je potřeba KAŽDÝ TRÉNIK doložit, že tanečník je v příslušném týdnu Covid negativní nebo má dostatek protilátek. Tyto skutečnosti se dokládají prostřednictvím Čestného prohlášení (dále ČP) - v příloze. V rámci ČP  tanečník (nad 18 let) nebo zákonný zástupce (do 18 let) potvrzuje, že je Covid negativní nebo je očkovaný nebo před méně než 90 dny prodělal onemocnění Covid-19. V případě očkování stačí ČP dodat na prvním tréninku.

POKUD ÚČASTNÍK NEPROKÁŽE, ŽE JE COVID NEGATIVNÍ, NEMŮŽE SE TRÉNINKU ZÚČASTNIT!

MINI BABY, popř. MINI KIDS navštěvující MŠ - jelikož se jedná o děti do 6 let, nemusí splňovat výše uvedené (ochrana dýchacích cest, vyplněné Čestné prohlášení)

-----

Pololetní platby za TS Neon. Snížení poplatků za neuskutečněné tréninky za 1. pololetí bylo uskutečněno prostřednictvím osobních klientských účtů SVČ ANIMO (= tam, kde se na TS Neon hlásíte), a to v prosinci 2020 a březnu 2021. Vzniklé přeplatky můžete použít na 2. pololetí, na tábor, na další školní rok či jiné aktivity SVČ ANIMO nebo si je prostřednictvím klientského účtu můžete nechat vrátit na váš účet. Platby za 2. pololetí - výše úhrady bude stanovena dle počtu odučených tréninků do 25. 6. 2021. Někteří tanečníci nemají 1. pololetí stále uhrazeno! Výši úhrady naleznete ve svém klientském účtu. 

Celoroční platby za TS Neon. Na konci prosince 2020 se v osobních klientských účtech snižovaly poplatky za neuskutečněné tréninky v období říjen - prosinec. Konečné snížení poplatků za období leden - červen bude uskutečněno na konci školního roku dle počtu květnových a červnových tréninků. I zde jsou tanečníci, kteří mají nastavenou roční platbu a nemají stále zaplaceno. Žádáme tedy o uhrazení úplaty, a to na konci června, kdy bude znám uskutečněný počet květnových a červnových tréninků. 


Dance restart :-)