PRAVIDLA & POVINNOSTI 

30.06.2022

POVINNOSTI TANEČNÍKŮ

  • dbají pokynů trenérů TS Neon, chovají se ukázněně, úrazy v rámci tréninku hlásí svému trenérovi
  • na tréninky dochází pravidelně a včas, pokud se tréninku nemohou zúčastnit, zákonný zástupce omluví nepřítomnost příslušnému trenérovi formou SMS (telefonní čísla v sekci KONTAKTY)
  • pokud chtějí odejít dříve z tréninku, musí mít písemnou žádost od rodičů (platí pro tanečníky do 18 let)
  • na tréninky si nosí pití, tančí v pohodlném a volném oblečení
  • po vstupu do studia se přezouvají do čisté sálové obuvi, která nedělá černé pruhy na podlaze, venkovní boty odkládají do botníků, svrchní oblečení na háčky.
  • nenosí jídlo do tanečních sálů, udržují pořádek ve studiu, odpadky odkládají do nádob k tomu určených
  • ve studiu ani v blízkém okolí nekouří a nepožívají alkoholické a psychotropní látky. Berou ohled na obyvatele domu (pořádek okolí domu, hlasité mluvení před domem ve večerních hodinách)
  • pokud tanečník opakovaně nedodržuje své povinnosti, může být z TS NEON vyloučen! V tom případě se nevrací úplata.

.